SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

I samarbeid med skolene skal vi i Espira Vagletjørn legge til rette for at overgangen mellom barnehage og skole blir så glidende som mulig. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Ved særskilte behov hos barnet skal det legges til rette både fra Espira Vagletjørn og fra skolens side, slik at overgangen blir best mulig. Skolespira gruppen arbeider med å forberede barna til skolestart gjennom samtaler og aktiviteter. For barnehageåret 2015/16 har Skolespirene en egen avdeling.

 

Personvern og cookies