Kontaktinfo

Espira Vagletjørn barnehage
Buggelandsbakken 276
4324 Sandnes

E-post: styrer@vagletjorn.espira.no
Hovednr.: 51 67 16 60
Styrer:  Linda Dysjaland – tlf. 92 49 44 82
Kjøkken: 92 65 12 09

Tlf. – avdelingene:
Solbarna – 92 43 47 34 / tur – 93 44 92 48
Solhjerte – 92 64 48 25 / tur – 93 45 20 38
Solsikken – 92 09 05 32 / tur – 93 44 74 28
Skolespira – 92 49 22 52 / tur – 93 44 85 67
Soltroll – 92 61 29 07 / tur – 93 44 84 45

Personvern