Soltroll

Soltroll en stor avdeling med barn i alderen 2-5 år. Vi har 24 fantastiske barn og 5 engasjerte voksne fordelt på 4 stillinger.

Vi har fokus på at hverdagen skal oppleves som trygg og meningsfull for barna. Hverdagen skal inneholde mye lek og glede for barna og deres medvirkning er viktig for oss i både frie og planlagte aktiviteter.

På Soltroll er vi hele tiden opptatt av vennskap, følelser og sosial kompetanse. Vi jobber for å skape gode relasjoner mellom barna med omtanke for andre samt ivaretakelse av seg selv. Dette har vi fokus på i våre «være sammen» samlinger, i leken, i aktiviteter og i hverdagssituasjoner. Barna deles ofte opp i mindre, aldersinndelte grupper der vi har opplegg, samling, turer eller lek med jevnaldrende. Målet med gruppene er at alle barn skal få innhold og utfordringer tilpasset sin alder og utvikling.

Barn i vår aldersgruppe er i rask utvikling, og livet er ofte preget av undring, utforsking og nysgjerrighet.  Vi vektlegger selvstendighet og fokus på mestring i vårt arbeid med denne aldersgruppen. Vi jobber tett opp mot Espiras satsningsområder; Språk, realfag og bevegelse. Språk jobbes bant annet med gjennom ukentlige lesegrupper, samlinger, høytlesning, rollelek og fokus på hverdagsspråk ellers i løpet av dagen. Gjennom eksperimenter, spill, tall og telling, turer og en lekinspirert tilnærming til naturvitenskapelige fag, jobber vi med realfag. Realfag betyr også for oss å slippe barna til, vi skal undre og undersøke og utforske sammen der svaret ikke allerede er gitt. Målet vårt er å skape mestringsfølelse og tidlig interesse for realfag. Bevegelse er en naturlig del av små barns liv. Vi legger til rette for dette i inne og utelek, samlinger, aktiviteter og turer. Vi har fast turdag i uken, gjerne i delt gruppe, der vi går tur i nærmiljøet. Barnehagen vår ligger rett ved et stort friareal og er ikke langt unna skogen som vi ofte legger turmålet til. På turer har vi fokus på turglede, bevegelsesglede, utforsking av naturen og mestringsfølelse under trygge rammer.

 

 

Personvern og cookies