Skolespira

Avdelingen består av 24 barn i alderen 2 til 6 år. Satsingen på Solstrålene er natur og uteliv. Vi mener det er viktig at barna får utforske naturen og stimulere grovmotorikken ved å gå i ulendt terreng, klatre i trær, og utvikle selvtilliten gjennom mestring på barnets eget individuelle nivå.

Rammeplanen understreker at barn kan lære av alt de opplever og erfarer på alle områder. Vennskap og gode relasjoner er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring.

Vi går på tur en dag i uken, i all slags vær, og vi setter sikkerheten i fokus. Barnehagen er så heldig å ha kjempefine muligheter for ute aktiviteter i nærmiljøet, og også i barnehagens uteområde er det svært gode muligheter for fysisk utfoldelse og motorisk selvrealisering.

Vennskap er et tema vi jobber med hele tiden. Det er viktig at barna lærer å knytte relasjoner og vennskap allerede i tidlig alder, og alle skal respektere hverandre. Bord/spisesituasjonen er noe vi synes er viktig. Vi stimulerer barna til å bli selvstendige med tanke på påkledning, rydding av bord etter måltid og rydding av leker. Vi bruker mye humor i samspillet med barna.

Godt samspill og god dialog med foreldrene er viktig. Derfor har vi lagt vekt på at foreldre og barn skal føle at de blir sett og ønsket velkommen hver dag, derfor møter vi foreldrene i garderoben når barnet blir levert og hentet.

 

Personvern