Skolespira

Espira har utviklet et konsept for de eldste barna i barnehagen. Skolespira i Espira Vagletjørn er en avdeling med 25 barn og 5 ansatte.

Dette er en ren «førskoleavdeling» der vi ønsker at barna skal få oppleve en fantastisk avslutning på barnehagetiden, knytte gode vennskap og få ferdigheter for videre læring. Vi legger stor vekt på lek, og avdelingen har engasjerte, trygge og tilstedeværende voksne.

I Espira er satsningsområdene språk, realfag og bevegelse og dette er områder vi på Skolespira har fokus på og leker oss innen. Dette året er avdelingen med på forskningsprosjektet Lekbasert læring, noe som er gøy og spennende!

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med innhold og skolespirekort.

Vi legger opp til at Skolespirene skal få opplevelser litt utenom det vanlige det siste året i barnehagen. Vi er på korte og lengre turer rundt omkring i det flotte nærmiljøet vårt, vi har overnatting i barnehagen, og vi reiser til Kristiansand Dyrepark med overnatting. Vi har samarbeid med skolene i nærmiljøet der vi besøker skolegården og har avtalte skolebesøk. Ellers har vi også samarbeid med de andre barnehagene på Bogafjell der vi felles aktivitetsdag for de eldste.

 

 

 

Personvern og cookies