Solsikken

Solsikken er en småbarnsavdeling med 15 barn i alderen 0-3 år.

Vi er 4 omsorgsfulle og kompetente voksne som sørger for at alle barna skal få en trygg og meningsfull hverdag. På Solsikken er vi opptatt av at alle barn skal bli sett og føle seg ivaretatt. Vi ønsker at barna skal oppleve en forutsigbar hverdag. Ved å ha faste rutiner i hverdagen vil dette oppleves trygt for barnet. Vi deler ofte barna inn i grupper, både når vi har forming, lesegrupper og når vi skal på tur. Dette gjør vi for at de voksne skal få etablere bedre kontakt med hvert enkelt barn og det blir også mer oversiktlig for barnet. Ved å dele barna opp i aldersinndelte grupper tar vi også hensyn til hvor barnet er utviklingsmessig med tanke på det kognitive og den motoriske utviklingen. Barna koser seg i lek både inne og ute på det flotte uteområde vi har.

Vi fokuserer mye på dette med å være en god venn og hjelpe hverandre. Gjennom leken og samhandling med andre barn og voksne tilegner barna seg masse kompetanse når det gjelder den sosiale utviklingen. Ellers liker vi godt sang, musikk og dramatisering, og vi har kjekke samlingsstunder med bevegelsessanger og eventyr. Vi har to turdager i uken der vi deler barna inn i aldersinndelte grupper. Det vil si at de yngste barna går på tur på mandagene, mens de eldste går på fredagene. Da bruker vi blant annet lekeplassene i nærområdene og skogen. Barna får da gå på tur og utfordre seg grovmotorisk og få nye erfaringen i naturen. På Solsikken ønsker vi at alle skal på en meningsfull og opplevelsesrik hverdag.

 

Personvern og cookies