Solsikken

Vi er en småbarnsavdeling med barn i alderen 1 -2 år.

Vi er en gjeng som er glade i lek både inne og ute på det flotte uteområdet til barnehagen. Sang og musikk er populært, og vi koser oss med samlingsstunder og har grupper med fysiske aktiviteter, forming, matlaging og turer. Vi legger opp til at alle skal føle seg som en viktig del av gruppa! Det er en deilig gjeng som deler klemmer, leker, mat, og her er rom for mye kos både for store og små! Vi er opptatt av å se hvert enkelt barn, skape trygghet og ha det kjekt sammen!

Rammeplanen understreker at barn kan lære av alt de opplever og erfarer på alle områder. Vennskap og gode relasjoner er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring.

Å ha en god dialog med foreldrene på avdelingen er også noe vi legger stor vekt på. Foreldre og barn skal føle seg velkommen når de kommer, og får tilbakemeldinger om hvordan barnet har hatt det i løpet av barnehagedagen når de henter.

Alle barna får hvert sitt hus som skal inneholde bilder av familien. Dette skal henge synlig på avdelingen slik at barna kan se på det! Det er med på å skape trygghet i en ny hverdag for de minste. Ellers så har hvert barn en kasse der vi samler tegninger og andre ting de lager i løpet av barnehagetiden.

 

Personvern