Solhjerte

Solhjerte er en småbarnsavdeling med 15 barn og 5 voksne.

Vi som jobber på Solhjerte har mange års erfaring og vi tenker barns beste og jobber ut i fra det. Det viktigste for oss er at vi skal være gode omsorgspersoner for barnet ditt. Vi har en flott natur rett utenfor barnehagen og benytter oss av den så ofte vi kan. Ellers koser vi oss på barnehagens uteområde. Vi har samlinger hver dag, der vi synger, forteller, dramatiserer og danser. Deler også inn i grupper hvor vi fokusere på å tilrettelegge og tilpasse ut fra barnets enkelte behov.

Satsingsområder er språk, realfag og bevegelse.

Rammeplanen understreker at barna kan lære av alt de opplever og erfarer på alle områder. Vennskap og gode relasjoner er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. Å ha et fint samspill med foreldre på Solhjerte er noe som vi prioritere høyt. Foreldre og barn skal føle at de blir sett og ønsket velkommen hver dag, og vi legger derfor vekt på å møte foreldre i garderoben når barnet blir levert og hentet. Her blir det utvekslet små og store begivenheter som har skjedd i løpet av dagen.

 

Personvern og cookies