Solhjerte

Vi er en småbarnsavdeling med 14 barn i alderen 1-2 år.

Om barna er ute eller inne, om de gråter eller ler, så skal de være i trygge omgivelser med voksne som bryr seg om, og tar vare på dem.

Vi er ute hver dag da vi har et flott uteområde å boltre oss på. Vi har mange kjekke lekeapparat, og et flott terreng i og rett utenfor barnehagen. Når barna får utfolde seg i naturen, blir de motorisk flinke. Vi er inspirert av John Dewey sin tankegang ”Learning by doing”. Barna lærer best ved å få gjøre ting selv sammen med andre barn og voksne.

Rammeplanen understreker at barna kan lære av alt de opplever og erfarer på alle områder. Vennskap og gode relasjoner er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede å mestring. Å ha et fint samspill med foreldrene på Solhjerte er noe som vi prioriterer høyt. Får vi et godt samspill med foreldre og barn vil dette skape gode relasjoner mellom alle parter, vi snakker her om den gode trekant. Foreldre og barn skal føle at de blir sett og ønsket velkommen hver dag, og vi legger derfor vekt på å møte foreldrene i garderoben når barnet blir levert og hentet. Her blir det utvekslet små og store begivenheter som har skjedd i løpet av dagen.

Vi har samling hver dag, og ved å bruke sang, eventyr og drama fanger vi barnas oppmerksomhet. Barna er nysgjerrige og lærevillige og setter stor pris på denne hyggestunden.

 

Personvern