Solbarna

Solbarna er en stor avdeling med 24 barn i alderen 2 til 4 år og 4 voksne.

Vi er opptatt av at barn skal oppleve spennende, trivelige og ulike dager med rom for lek, læring og vennskap. Vi ønsker at å oppnå kvalitet og trivsel for små og store. Lek er en viktig del av læring og utvikling. Vi jobber ut i fra Espira sine satsingsområder: språk, bevegelse og realfag. Dette utføres gjennom leseaktiviteter, sang, samlingsstunder, spill, formingsaktiviteter, turdager og frilek. Videre jobber vi også med Være Sammen som dreier seg om relasjonsbygging og ulike voksenstiler. Språkløyper tar vi også for oss, fremmes gjennom faste lesegrupper, samtaler og lesestunder.

Dagene er bygget opp slik at vi har inneaktiviteter på formiddagen og utelek på ettermiddagen, dette kan variere. Det deles i smågrupper hver dag, alt fra aldersinndelte, varierte til faste grupper. Gruppeinndeling er et bra utgangspunkt for et trygt og godt miljø der omsorg og relasjonsbygning står sentralt. Barn skal få oppleve aktive og engasjerte voksne som tar barna på alvor. Videre også en hyggelig start på dagen ved levering og informasjon om dagen ved henting. Vi ønske å oppnå god dialog med barns foreldre. Dere skal alle føle dere velkomne!

Personvern og cookies