Solbarna

Vi er en stor avdeling med 23 barn i alderen 2 til 6 år.

Vi på Solbarna ønsker at avdelingen vår skal være et trivelig sted hvor det er kjekt å komme til, et sted med masse humor og glede for barna, foreldrene og de ansatte.

Hva gjør vi på Solbarna?

Hverdagen på solbarna inneholder mye frilek både ute og inne. Vi går på tur, lager mat ute, leser, tegner, spiller og synger. Barna er selv med på å bestemme over hverdagen sin. Vanligvis er vi inne om formiddagen og går ut etter lunsj. Dette er selvfølgelig vær- og årstidsavhengig. Vi er opptatt av at alle barna skal ha en god hverdag og tar hvert barn på alvor. Barna lærer å ta vare på hverandre, og de største hjelper ofte de minste.

Grupper

Vi ønsker å gi barna utfordringer i forhold til alder og modning. Vi har aldersinndelte grupper flere dager i uken, der en fast dag er turdag. Da går vi på tur med barn på samme alder på andre avdelinger. Ved å dele inn i mindre grupper kan vi lettere tilrettelegge for alderstilpassede aktiviteter. Vi ønsker å skape et trygt og godt miljø der omsorgen for barna står sentralt. Trygge og stimulerende omgivelser er viktig for modning og god utvikling.

Foreldresamarbeid

Vi legger vekt på å ha en god dialog med barnas foreldre. Barna merker at de voksne har en god dialog. Vi ønsker at dere skal føle dere velkomne og få en følelse av at vi ser ditt barn.

 

Personvern