Barnegrupper

Espira Vagletjørn har 5 avdelinger med plass til ca. 110 barn i aldersgruppen 0-6 år.

Avdelingene i hver etasje samarbeider mye i det daglige. Barn og foreldre blir derfor gradvis godt kjent med alt personal og alle barn i Espira Vagletjørn. Voksne, store og små barn har mye å lære av hverandre, og organiseringen av samarbeidet skal ivareta barnas behov og tilpasses alder, gruppenes sammensetning og personalets fortløpende evaluering.

 

 

 

Personvern og cookies