Samarbeid

Personalsamarbeidet i Espira Vagletjørn utgjør den viktigste delen av vårt arbeidsmiljø. Den måten vi samarbeider på, blir også en del av barnas læring. Vi er rollemodeller for barna i Espira Vagletjørn, og vi skal være bevisste på det. Et godt personalsamarbeid er også en grunnleggende forutsetning for å utvikle gode samarbeidsformer med foreldre, og et godt følelsesmessig klima i Espira Vagletjørn.

Vår Kongstanke er at vi skal utgjøre en forskjell, at vi skal kjenne hverandre og ønsker at alle skal bidra. Dette fordi vi er krevende, men vi lytter til både barn, foreldre og voksne. Det skal være latter hos oss, vi skal involvere våre medarbeidere fordi vi klarer å skape energi hos hverandre. Det skal være arbeidsglede og livsglede hos oss, og vi erkjenner at motivasjon ikke er en konstant faktor verken for meg selv, barna eller mine medarbeidere. Men, vi har tro på involvering som en grunnleggende motiverende faktor.

.

 

 

Personvern og cookies