Språk

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. At voksne i Espira Vagletjørn oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelse, er av avgjørende betydning for språk – og skriveutvikling. I Espira Vagletjørn skal vi sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjon, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Vi skal også sørge for at barn som trenger tidlig og god hjelp skal få det.

 

 

Personvern og cookies